خرید و فروش تجهیزات آزمایشگاه


پرتال خرید و فروش تجهیزات دست دوم پزشکی و آزمایشگاهی

 

مراکز پزشکی و آزمایشگاهی  می توانند از طریق این پرتال تجهیزات دست دوم خود را در این سیستم ثبت کنند تا مورد بازدید مراکز پزشکی و آزمایشگاهی دیگر قرار گیرد و از این طریق بی واسطه تجهیزات خود را به همکاران پزشک و آزمایشگاهی بفروشند .کلیه فرایند ها به صورت رایگان انجام می شود .در بسیاری از مراکز پزشکی و آزمایشگاهی پس از خرید دستگاه جدید تجهیزات قبلی کنار گذاشته می شود . حال آنکه آن تجهیزات می تواند در سایر مراکز پزشکی و آزمایشگاهی مفید واقع شود. پارامد قصد آن دارد که در « پرتال خرید و فروش تجهیزات » بدون هیچ هزینه ای مراکز پزشکی و آزمایشگاهی قادر به فروش تجهیزات دست دوم خود باشند.


با تکمیل  فرم خرید و فروش تجهیزات ، دستگاه شما در لیست فروش قرار می گیرد.


فرم خرید و فروش تجهیزات

برای هر دستگاه یک فرم پر کنید    
در این قسمت می توانید وضعیت فرم ارسالی خود را مشاهده کنید

تلفن : با شماره درج شده در تصویر هر محصول تماس بگیرید